Trang chủ Các tin tuyển dụng Nhà tuyển dụng Ứng viên Tin tức Cẩm nang việc làm Tuyển gấp Liên hệ với chúng tôi
  ::Trang chủ > Công ty tuyển dụng
  Công ty:  VSU (Crew Center)        
Địa chỉ   28 Hanel, Ngã 6 Chợ Cát Bi, Hải An, Hải Phòng   Điện thoại   031 6 286 888
Website  http://www.Catcanh.com   Di động  01212 988 999
Email  unimaru.link@gmail.com   Đại diện liên hệ  Mr. Cường
  Giới thiệu công ty:
 

VSU Center is the Crew Manning Center, which selects, recruits and delivers Vietnamese seafarers to overseas ship owners and shipmanaging companies.

Các Dịch Vụ Chính:

- Đào tạo, cung ứng thuyền viên

- Cấp mới, đổi, gia hạn giấy tờ thuyền viên

Cấp, đổi bằng Capt. & C/E

- Hoàn thiện hồ sơ thi Quản lý và Vận hành...

 

 
 
  Các vị trí tuyển dụng
          TUYỂN GẤP 2 THỦY THỦ, BẾP, BOSUN TÀU 9000, CHẠY ĐÔNG NAM Á
          TUYỂN GẤP C/E, 2/E, FITTER, THỢ ĐIỆN TÀU 2,1 VẠN
          TUYỂN C/O, 2/O, 3/O, 2/E, 3/E, 4/E, BOSUN, FITTER TÀU HẠNG 1
          TUYỂN GẤP COOK VÀ MESS MAN ĐÁNH THUÊ NHẬT BẢN TÀU 5,6 VẠN
          TUYỂN GẤP COOK VÀ MESS MAN ĐÁNH THUÊ NHẬT
          TUYỂN C/O, 2/O, 3/O, 2/E, 3/E, 4/E, BOSUN, FITTER TÀU HẠNG 1
          TUYỂN GẤP COOK, BOSUN, 4/E, 3/E ĐÁNH THUÊ NHẬT, THUYỀN BỘ VIỆTNAM
          TUYỂN GẤP FITTER, BOSUN, AB, THỢ ĐIỆN, COOK, MESS ĐÁNH THUÊ
          TUYỂN 3O, THỢ ĐIỆN, FITTER, BOSUN, BẾP TÀU HẠNG 1
          TUYỂN GẤP MÁY 4 , THỢ ĐIỆN, FITTER TÀU HÀNG HẠNG 1 TUYẾN ĐÔNG NAM Á
          TUYỂN GẤP C/O, 2/O, 2/E, 3/O, 3/E, ĐIỆN, BẾP - MESS MAN (CÓ GCN AN TOÀN THỰC PHẨM)
          TUYỂN C/E, 2/E, C/O, ĐIỆN, PHỤC VỤ VIÊN TÀU HẠNG NHẤT
          TUYỂN GẤP C/O, 2O, 3O, 4E, BẾP, MESS ĐÁNH THUÊ NHẬT-TÀU 7000DWT
          TUYỂN GẤP C/O, FITTER, THỢ ĐIỆN, 2/O, 3/O TÀU HẠNG 1
          TUYỂN GẤP FITTER TÀU HẠNG 1
          TUYỂN GẤP 4/E VÀ THỢ ĐIỆN, BẾP TÀU 10,000DWT ĐẦU THÁNG 4 THAY
          TUYỂN GẤP THỢ ĐIỆN, BẾP, 2/O, 3/O TÀU HẠNG NHẤT
          TUYỂN GẤP PHÓ 2 VÀ PHÓ 3 TÀU 8,500DWT, ĐNÁ
          TUYỂN GẤP CAPT, C/O, 2/O, THỢ ĐIỆN, BẾP TÀU 12,000DWT VÀ 23,000DWT
          TUYỂN GẤP C/O TÀU 8,200DWT, 2/E TÀU 23,000DWT
          TUYỂN GẤP 2/O, 3/O TÀU HÀNG HẠNG 1, ĐNÁ
          TUYỂN GẤP FITTER, BẾP CHO TÀU 8,000DWT, TUYẾN ĐBÁ
          TUYỂN GẤP ĐIỆN VÀ BẾP CHO TÀU 23,000DWT
          TUYỂN GẤP 1/E, 2/E, 2/O, 3/O, BOSUN, FITTER, COOK, THỢ ĐIỆN - TÀU HÀNG 8,200DWT
          THAY GẤP 2/O (ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG) TÀU CHẠY ĐỊNH HẠN HẠNG 1
          TUYỂN GẤP C/O, 3/O, 3/E, THỢ ĐIỆN, BẾP, MESSMAN TÀU HẠNG 1
          TUYỂN GẤP SỸ QUAN BOONG TÀU 3.200 TUYẾN ĐÔNG NAM Á
          TUYỂN GẤP C/E, C/O, 2/E, FITTER, ĐIỆN, COOK, MESS TÀU 18,000DWT
          TUYỂN GẤP THỢ ĐIỆN TÀU 21,000DWT
          TUYỂN GẤP FITTER ĐÁNH THUÊ TÀU NHẬT 52,000DWT
          TUYỂN COOK VÀ MESS ĐÁNH THUÊ TÀU NHẬT, MESS CHO TÀU 20.000DWT – VIỆT NAM
          TUYỂN CAPT, C/E, C/O VÀ OILER (KINH NGHIỆM) TÀU HẠNG 1
          TUYỂN GẤP C/E TÀU HÀNG 8,000DWT, TUYẾN ĐNA
          TUYỂN GẤP MESS (PHỤC VỤ VIÊN) TÀU 8,000DWT
          TUYỂN COOK, MESS, FITTER, THỢ ĐIỆN TÀU HÀNG 18,000DWT
          TUYỂN GẤP C/O, FITTER TÀU HÀNG 21,000DWT
          Tuyển gấp 2/O, 3/O, 3/E, Cook và Mess đánh thuê Nhật
          TUYỂN THUYỀN BỘ ĐÁNH THUÊ TÀU NHẬT 12,000DWT (TOÀN BỘ TV VIỆT NAM)
          TUYỂN GẤP ĐÁNH THUÊ SINGAPORE: C/O, 3/E, AB, OILER, ELEC., TUYẾN ĐNÁ
          TUYỂN GẤP ĐÁNH THUÊ NHẬT: 2/E, COOK VÀ MESS TÀU HÀNG 56.000DWT
          TUYỂN GẤP CAPT. & C/O TÀU DẦU HẠNG 1; C/O & 3/E TÀU HÀNG 10,000DWT
          TUYỂN GẤP C/O VÀ 3/E TÀU HÀNG 23,000DWT
          TUYỂN GẤP C/O; 3/E; MESS TÀU 23.000DWT
          TUYỂN C/O, 2/O, BOSUN, MESS (PHỤC VỤ) TÀU HÀNG 23.000DWT
          TUYỂN GẤP THỢ ĐIỆN TÀU THUÊ ĐỊNH HẠN (THUYỀN VIÊN VN)
          TUYỂN GẤP THUYỀN BỘ ĐÁNH THUÊ SINGAPORE (PHỎNG VẤN TẠI VP THUYENVIEN.NET)
          TUYỂN GẤP C/E TÀU HÀNG 27.000DWT, TUYẾN Đ.N.Á VÀ Đ.B.Á (THUYỀN VIÊN VN)
          TUYỂN GẤP 2/E HẠNG 1 ĐÁNH THUÊ SINGAPORE (CAPT. & C/E NƯỚC NGOÀI)
          TUYỂN GẤP BẾP TRƯỞNG, PHỤC VỤ TÀU HÀNG 25,000DWT, TUYẾN ĐNA (MÙNG 9/07 THAY NGƯỜI TẠI QUẢNG NINH)
          TUYỂN GẤP 2/O TÀU HÀNG 7,500DWT, TUYẾN ĐNA
          TUYỂN GẤP CE TÀU 6,800DWT, TUYẾN ĐNA (THUYỀN VIÊN VN)
          TUYỂN GẤP CAPT HẠNG 2, TÀU 5,700DWT, CHẠY TUYẾN ĐNA
          TUYỂN GẤP: 2/E; BOSUN; FITTER; THỢ ĐIỆN TÀU 30,000DWT (TÀU QUỐC TỊCH PANAMA, THUYỀN VIÊN VN)
          TUYỂN GẤP CAPT, C/O VÀ 3/O TÀU DẦU 17,000DWT
          TUYỂN BOSUN, FITTER, THỢ ĐIỆN, MESS TÀU 23,000DWT
          THUYỂN GẤP THỢ ĐIỆN TÀU HÀNG 16,000DWT, CHẠY ĐNA
          TUYỂN GẤP 2/E TÀU HÀNG 26,000DWT, TUYẾN ĐNA
          TUYỂN GẤP THUYỀN BỘ TÀU 5,200DWT, TUYẾN ĐNA, CHỦ TÀU TÀI CHÍNH TỐT
          TUYỂN CAPT - C/O - 2/O - 3/O TÀU DẦU 16,000DWT, TUYẾN ĐNA
          TUYỂN GẤP BOSUN, ĐIỆN, PHỤC VỤ TÀU 25,000DWT
          TUYỂN GẤP C/E ĐÁNH THUÊ SINGAPORE
          TUYỂN GẤP C/O VÀ 3/O CÓ KINH NGHIỆM, TÀU HÀNG HẠNG 1, TUYẾN ĐNA
          TUYỂN C/E VÀ 2/E CHO TÀU HÀNG HẠNG 1 VÀ HẠNG 2
          TUYỂN GẤP ĐÁNH THUÊ: BOSUN - FITTER - MESS
          TUYỂN GẤP 2/E, BOSUN TÀU HÀNG 25,000DWT
          TUYỂN GẤP C/O, 2/O, 3/O -- 3/E, 4/E, FITTER, ĐIỆN (TÀU HẠNG 1)
          TUYỂN GẤP FITTER VÀ MESS ĐÁNH THUÊ TÀU NHẬT
          TUYỂN GẤP 2/O VÀ C/O TÀU 25,000DWT, TUYẾN ĐNÁ, THUYỀN VIÊN VN
          TUYỂN GẤP 2/O TẦU DẦU 17.000DWT VÀ THỢ ĐIỆN TÀU HÀNG 28.000DWT
          TUYỂN GẤP THỢ CẢ, BOSUN TÀU HÀNG 25,000DWT (THUYỀN VIÊN VN)
          TUYỂN C/O TÀU DẦU VÀ C/O TÀU HÀNG (CÁC TÀU HẠNG 1, THUYỀN VIÊN VN)
          TUYỂN GẤP C/COOK VÀ MESS
          TUYỂN GẤP ĐÁNH THUÊ: A/B, 3/O, 3/E, BOSUN, FITTER TÀU DẦU
          TUYỂN GẤP THỢ CẢ TÀU HÀNG HẠNG 1
          TUYỂN GẤP: BOSUN VÀ FITTER ĐÁNH THUÊ TÀU TANKER
          TUYỂN GẤP 3/E ĐÁNH THUÊ TÀU DẦU; 3/O ĐÁNH THUÊ TÀU HÓA CHẤT (HỒ SƠ GỬI VỀ MAIL: unimaru.link@gmail.com /Mob: 01212988999)
          TUYỂN GẤP: 2/O; 3/O VÀ THỢ ĐIỆN TÀU HÀNG HẠNG 1, CHẠY ĐỊNH HẠN, ĐNA
          Tuyển C/O Hạng 2, Thủy thủ và Thợ máy cho Tàu 3,500DWT chạy ĐNA, Chủ tàu tài chính tốt (yêu cầu kinh nghiệm)
          TUYỂN GẤP ĐÁNH THUÊ NHẬT: OS; DECK CADET VÀ MESSMAN (PHỤC VỤ), TÀU 52,000DWT (BIẾT ENGLISH)
          TUYỂN GẤP 3/O VÀ THỢ ĐIỆN (THỢ ĐIỆN KÔ YÊU CẦU KINH NGHIỆM VÀ BẰNG CẤP), TÀU HẠNG 1, CHẠY ĐỊNH HẠN TUYẾN ĐNA TOÀN THUYỀN BỘ VN
          TUYỂN GẤP 3/O ĐÁNH THUÊ NHẬT, TÀU 33,000DWT (TOÀN BỘ THUYỀN VIÊN VN)
          Tuyển (2 Đại phó; 2 Thuỷ thủ; 1 thợ máy; 1 Thợ điện cho tàu 3200DWT, chạy ĐNA); (1 Thủy thủ và 1 Thợ máy cho tàu nội địa). Chủ tàu không nợ lương.
          TUYỂN GẤP: C/O; 2/O; 3/O TÀU HÀNG HẠNG 1, CHẠY ĐỊNH HẠN ĐNA, THUYỀN BỘ VN
          TUYỂN GẤP FITTER ĐÁNH THUÊ KHỐI TÀU NHẬT BẢN
          TUYỂN GẤP SỸ QUAN ĐIỆN TÀU DẦU ĐÁNH THUÊ NHẬT BẢN (TIẾNG ANH KHÁ)
          TUYỂN GẤP THỢ CẢ TÀU HẠNG 1, THUYỀN BỘ VN, TUYẾN ĐNA
          TUYỂN GẤP THỢ ĐỆN TÀU DẦU VÀ NHỰA ĐƯỜNG - THUYỀN BỘ VN - CHUYÊN TUYẾN
          TUYỂN GẤP: BOSUN VÀ FITTER TÀU HÀNG HẠNG 1
          TUYỂN GẤP: 3 PHÓ 2 TÀU HẠNG 1, THUYỀN BỘ VN
          TUYỂN GẤP A/B KINH NGHIỆM, TÀU 2.200 DWT NỘI ĐỊA, LƯƠNG 4 TRIỆU, 01/01/2013 THAY TẠI HẢI PHÒNG
          TUYỂN ĐÁNH THUÊ 2/O VÀ 3/O TÀU HÓA CHẤT (QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI), TUYẾN ĐNA
          TUYỂN GẤP: 3/O CHƯA KINH NGHIỆM (HỌC CĐ/ĐH), ĐÃ ĐI AB TỐI THIỂU 16 THÁNG VÀ TUYỂN C/O KINH NGHIỆM TÀU HẠNG 1, TUYẾN ĐNÁ, TB VIỆT NAM
          TUYỂN GẤP: THỢ MÁY TÀU DẦU BIẾT HÀN CẮT (HOẶC FITTER) - LƯƠNG 12,5T
          TUYỂN GẤP: FITTER VÀ THỢ ĐIỆN KINH NGHIỆM, TÀU HÀNG HẠNG 1, TUYẾN ĐNA
          TUYỂN GẤP "BẾP" TÀU HÀNG 6,800DWT, CHỦ TÀU VIỆT NAM,TUYẾN ĐNA
          TUYỂN GẤP COOK 2 VÀ MESSMAN ĐÁNH THUÊ TÀU NHẬT 35,000DWT (BIẾT TIẾNG ANH)
          TUYỂN GẤP 2/O ĐÁNH THUÊ CHỦ TÀU NHẬT 53,000DWT, TUYẾN ĐNA, CUỐI THÁNG 11 THAY TẠI SINGAPORE
          TUYỂN CAPT; C/E; 2E, THỢ ĐIỆN TÀU HÀNG HẠNG 1, THUYỀN BỘ VN, TUYẾN ĐNA.
          TUYỂN CAPT; C/E; 3/O TÀU HÀNG HẠNG 1, THUYỀN BỘ VN, TUYẾN ĐNA.
          TUYỂN 2 MESSMEN; 2 BOSUNS; 2 FITTERS TÀU HÀNG 24,000 DWT VÀ 21,000 DWT, THUYỀN BỘ VN, TUYẾN ĐNA.
          TUYỂN C/O; 2/E; 2/O; 3/E TÀU HÀNG 21,000 DWT, THUYỀN BỘ VN, TUYẾN ĐNA
          TUYỂN GẤP: CAPT VÀ C/E HẠNG 1; BOSUN VÀ FITTER TẦU TRÊN 20,000 DWT, THUYỀN BỘ VN, TUYẾN ĐNA.