Trang chủ Các tin tuyển dụng Nhà tuyển dụng Ứng viên Tin tức Cẩm nang việc làm Tuyển gấp Liên hệ với chúng tôi
  ::Trang chủ > Công ty tuyển dụng
  Công ty:  C.Ty THHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ Hàng hải VINIC        
Địa chỉ   Số 484, Lạch Tray, Ngô Quyền Hải Phòng   Điện thoại   0313 829289
Website  www.vinic.vn   Di động  0904 831 318
Email  vinic-crew@vinic.vn   Đại diện liên hệ  Mr. Trần An Dương
  Giới thiệu công ty:
  VINIC lần đầu tiên được thành lập từ tháng 9/1997 dưới hình thức công ty liên doanh giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Công ty Vận tải thép Nhật Bản - Nippon Steel Shipping Co., Ltd. (nay là Công ty NS United Kaiun Kaisha, Ltd.), với ngành nghề kinh doanh chính là huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho sỹ quan hàng hải và tuyển dụng, cung ứng thuyền viên làm việc cho các chủ tàu Nhật Bản và nước ngoài.  
 
  Các vị trí tuyển dụng
          SQVH Boong (2/O, 3/O) và SQVH Máy (3/E, 4/E)
          Liên tục tuyển dụng Máy hai, 2/O, 3/O, 3/E, 4/E cho chủ tàu Nhật Bản, lương theo bảng lương IBF JSU - IMMAJ CA
          Tuyển gấp 2/O, 3/O, 2/E, 3/E, Phục vụ (MMN) - Lương theo bảng lương của IBF JSU - IMMAJ CA
          Cần tuyển gấp 3/O, 3/E (lương 1900$), Phục vụ (Lương 900$) đánh thuê cho Nhật
          Capt, C/O, 2/O, C/E, 2/E, 3/E, BSN, AB, OS, No.1 OLR