Trang chủ Các tin tuyển dụng Nhà tuyển dụng Ứng viên Tin tức Cẩm nang việc làm Tuyển gấp Liên hệ với chúng tôi
Quên mật khẩu thì lấy lại như thế nào

Nhấn chuột vào "Đăng nhập" của sổ đăng nhập sẽ hiện ra. Nhấn chuột vào "Quên mật khẩu" cửa sổ lấy lại mật khẩu sẽ hiện ra. Bạn điền email của bạn vào hộp thoại và nhấn nút "Lấy lại mật khẩu". Lập tức mật khẩu sẽ được gửi tới hòm thư của bạn.