Trang chủ Các tin tuyển dụng Nhà tuyển dụng Ứng viên Tin tức Cẩm nang việc làm Tuyển gấp Liên hệ với chúng tôi
Làm sao để chỉnh sửa, bổ sung thông tin tin về NTD

Bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, dùng địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã đăng ký. Sau khi đăng nhập thành công, bạn nhấn chuột vào địa chỉ email của bạn hiện phía trên bên trái của trang chủ Thuyenvien.net, của sổ sửa đổi sẽ hiện ra để bạn tự thay đổi thông tin của mình. Trang này dành riêng cho bạn. Trên trang này bạn hãy để ý kỹ thanh công cụ. Bạn có thể quản lý đăng tuyển, sửa đổi thông tin công ty, đổi mật khẩu.