Trang chủ Các tin tuyển dụng Nhà tuyển dụng Ứng viên Tin tức Cẩm nang việc làm Tuyển gấp Liên hệ với chúng tôi
Tôi muốn thuê quản lý thuyền viên

Trường hợp công ty bạn chưa đủ nhân lực hoặc năng lực để tự đứng ra tuyển dụng và quản lý thuyền viên thì bạn sẽ tính đến phương án thuê thuyền viên từ một đơn vị cung ứng lao động.

Duy trì thuyền bộ cho tàu là không hề đơn giản, đặc biệt đối với những chủ tàu mới tham gia vào làng vận tải. Nó không đơn giản ở chỗ là làm sao để tuyển được những thuyền viên có năng lực và sức khỏe, tuyển dụng được rồi thì làm sao để giữ họ làm lâu dài cho mình, thực hiện nghĩa vụ của chủ lao động đối với thuyền viên thế nào, các quy định liên quan đến thuyền viên ra sao, xử lý sự cố liên quan đến thuyền viên ở nước ngoài như thế nào... Nói tóm lại, để quản lý thuyền viên cần phải có nghề, cần phải thực sự hiểu về thuyền viên.

Chúng tôi có nhiều gói dịch vụ từ thuê quản lý 100% cho đến chỉ thuê duy trì thuyền bộ. Có rất nhiều sự lựa chọn để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của chủ tàu.