Trang chủ Các tin tuyển dụng Nhà tuyển dụng Ứng viên Tin tức Cẩm nang việc làm Tuyển gấp Liên hệ với chúng tôi
Tôi muốn một số thông tin về huấn luyện, đào tạo thuyền viên

Chúng tôi liên kết với một số cơ sở đào tạo trên địa bàn Hải Phòng và đảm bảo rằng có thể cung cấp mọi nhu cầu về huấn luyện, đào tạo và cấp chứng chỉ liên quan đến thuyền viên.