Trang chủ Các tin tuyển dụng Nhà tuyển dụng Ứng viên Tin tức Cẩm nang việc làm Tuyển gấp Liên hệ với chúng tôi
Thuyenvien.net hỗ trợ NTD như thế nào

Quảng bá thương hiệu của bạn. Chỉ tích tắc sau khi bạn đăng tin thì lập tức hàng ngàn ứng viên sẽ biết. Bạn sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn những ứng viên phù hợp. Thuyenvien.net sẽ thông tin cho bạn khi có ứng viên phù hợp với nhu cầu của bạn. Giúp bạn thu thập hồ sơ ứng viên và tổ chức phỏng vấn nếu bạn yêu cầu.

Trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc đến các ứng viên có chức danh phù hợp với yêu cầu của bạn. Chỉ sau một lần nhấn chuột, thông tin sẽ lập tức được gửi trực tiếp đến hàng ngàn ứng viên. Đó chính là thế mạnh của công nghệ thông tin.